۵ شرط قبولی اعتبار خرید در ارزش افزوده

1-بررسی گواهی اعتبار فروشنده
2-بارنامه و حواله خروجی شرکت فروشنده
3-استعلام کد اقتصادی فروشنده
4_رسید دریافت و پرداخت و دستور خروج چک از حساب شرکت با توجه به مبلغ پنجاه میلیون ریال به بالا به شرط آنکه تهاتری نباشد
5- واریزی حتما به حساب شرکت باشد همراه با رسید وشماره حساب هر کدوم از این 5شرکت نباشد اعتبار مالیاتی برگشت و شامل جریمه میشود .

منبع : موسسه حسابداری نوین تراز تبریز |۵ شرط قبولی اعتبار خرید در ارزش افزوده
برچسب ها : اعتبار ,حساب ,فروشنده ,شرکت ,حساب شرکت ,ارزش افزوده ,اعتبار خرید ,قبولی اعتبار